Effecten en effectmetingen van het Rots & Water-programma

Het effect van het Rots & Water-programma is op verschillende manieren onderzocht. Hieruit is gebleken dat de methode succesvol is omdat de lessen ondersteuning bieden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Hierdoor werken ze preventief op het groepsproces en beïnvloeden het pestgedrag:

  • Kinderen vertonen minder pestgedrag.
  • Slachtoffers van pestgedrag komen beter voor zichzelf op.
  • Buitenstaanders nemen bij pesten een actievere houding aan om het te stoppen.

Andere succesfactoren zijn:

  • Het fysieke karakter van de training spreekt de leerlingen erg aan.
  • De methode kan schoolbreed worden ingezet.
  • De methodiek verbetert de relatie leraar – leerling en die van leerlingen onderling.
  • De methode creëert op school een sfeer van harmonie en respect.
  • De ouders kunnen op toegankelijke wijze bij het proces worden betrokken.
  • Er vindt een transfer plaats naar leefgebieden buiten de school, zoals het sportveld, de speelplaats, het verkeer, etc.
  • De leraar zelf maakt in de opleiding tot Rots & Water-trainer vaak een intensieve persoonlijke- en professionele ontwikkeling door die hem in het leraarschap ondersteunt.

Hier kunt u een uitgebreidere analyse van de effectmetingen terugvinden