Werken aan zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn voorwaarden om gelukkig te zijn. Zo functioneren kinderen en jongeren goed op school, thuis, in clubjes en met vrienden. Maar soms gaat dat niet vanzelfsprekend.

Ief Hiel geeft kinderen,jongeren en opvoeders handvatten voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarmee ontwikkelen ze zich beter en gaan ze een positieve interactie aan met hun omgeving.

Rots & Watertraining in Amsterdam Oost

Rots & Watertrainingen schenken vertrouwen en maken weerbaar.
Klik snel verder

Ouder & Kind Coaching

Ief Hiel coacht ouder en kind/jongere bij gedragsproblemen.

BEER internationaal

Ief Hiel geeft ook kinderen in het buitenland training.
Bijvoorbeeld in Ecuador, Australië en India.

Voor jongens en meisjes

Een kind leert veel met andere kinderen van zijn/haar leeftijdsgroep: 7-9 jaar, 9-12 jaar of brugklassers.

Voor ouders

Begeleiding en coaching ouders bij gescheiden en samengestelde gezinnen.

Voor scholen

Voor zowel klassen als schoolteams.
Concrete doelen, effectmetingen en blijvende resultaten.